OPŠTE ODREDBE

Svrha promotivne kampanje Poli Petice u organizaciji Perutnine Ptuj je promocija i povećanje prepoznatljivosti robne marke Poli.
Promotivna kampanja Poli Petice Perutnine Ptuj, koja se sprovodi od 3.4. do 1.6. u Sloveniji, Hrvatskoj, BIH I Srbiji podrazumeva:

  • Promotivni događaj sa košarkaškim takmičenjem u virtuelnoj stvarnosti VR Petice. Kalendar događaja je objavljen na www.poli.rs

 

Završni događaj sa izvlačenjem dobitnika glavne nagrade biće organizovan u Ptuju u okviru Poli maratona 1.6.2019. Zaključna podela košarkaških lopti sa žrebom osnovnih škola biće naknadno organizovana. Više informacija na www.poli.rs

 

  • Promotivna kampanja Poli Petice

Za učesnike VR Petice takmičenja žrebom će biti dodeljene sledeće nagrade: dve karte za Ameriku, ulaznice za NBA utakmice u sezoni 2019/20, transfer na lokaciju i nazad kao i smeštaj za dve osobe.

 

Najboljih 100 učesnika Perutnina Ptuj nagrađuje atraktivnim nagradama (majice ili košarkaške lopte).

 

  • Poli Petice društveno odgovorna akcija sa Lukom Dončićem - lopte za školu 

Poli Petice su VR takmičenje gde na kraju igre svim učesnicima virtuelni Luka Dončić baca pet. Petice se pretvaraju u komplete košarkaških lopti koje Perutnina Ptuj/ Poli poklanja žrebom izabranim osnovnim školama. Za više detalja pogledajte 1.1.

 

 

2 Promotivna kampanja Poli petice i uslovi za učešće

 

 Svaki učesnik sa prijavom na događaj/takmičenje/promotivnu kampanju slaže se da u događaju učestvuje na vlastitu odgovornost pri čemu je isključena bilo kakva odgovornost Perutnine Ptuj.

 

Promotivna kampanja Poli Petice se sastoji od: 

 

  • Igrom VR Petice se prikupljaju VR poeni koji su rezultati košarkaškog takmičenja u virtuelnoj realnosti na promotivnim događajima navedenim u 1. poglavlju. Učešće na takmičenju VR Petice je osnov za učešče u promotivnoj kampanji POLI PETICE. Za više detalja pogledajte poglavlje 2.1.
  • Online aktivnosti učesnika promotivne kampanje POLI PETICE služe za prikupljanje dodatnih poena nakon podele VR video snimka na društvenoj mreži Facebook. Za više detalja pogledajte poglavlja 2.1. i 2.2.
  • Dobitnik se izvlači između 100. najuspešnijih takmičara odnosno onih koji imaju najviše poena u VR takmičenju kao i sakupljenih lajkova na društvenoj mreži Facebook. Za više detalja pogledajte poglavlje 2.3.

 

Za učešće u promotivnoj kampanji Poli Petice takmičar mora biti učesnik takmičenja VR Petice (pogledajte poglavlje 2.1 VR Petice). Učesnici takmičenja VRPoli Petice dobijaju posebnu narukvicu sa QR kodom i identifikacionim brojem koji će im kasnije omogućiti online prijavu za promotivnu kampanju Poli Petice, pregled i objavu video snimka.

 

Učesnici takmičenja VR Petice nisu automatski učesnici promotivne kampanje POLI PETICE. Ukoliko učesnik takmičenja VR Petice želi da učestvuje u promotivnoj kampanji POLI PETICE mora u roku od 48h od takmičenja , sa svojim QR kodom i ID brojem da se prijavi na sajt www.petice.rs u suprotnom nema pravo na učešće u promotivnoj kampanji POLI PETICE. Na sajtu se učesnik prijavljuje, u skladu sa pravilima GDPR, sa svojim ličnim podacima (ime, prezime, e-mal, broj telefona) i slaže se sa pravilima za učešće u promotivnoj kampanji.

 

Isključivo prijava na sajtu omogućava učesniku takmičenja VR Petice da učestvuje u promotivnoj kampanji POLI PETICE. Sa prijavom podaci učesnika (video, izabrano korisničko ime, poeni u VR takmičenju i broj lajkova) postaju vidljivi svim posetiocima sajta www.petice.rs.

 

Upozorenje: Učešće zaposlenih u kompanijama koje su organizator ili izvođač promotivne kampanje POLI PETICE, ili su učestvovali u pripremi kampanje, je ograničeno na učešće u VR takmičenju, registraciju na www.petice.rs, objavu video snimka na svom FB profile ali ne i učešće u izvlačenju za glavnu nagradnu.

 

 

2.1 Osvajanje VR POENA na takmičenju VR PETICE

 

Učešće na takmičenju VR PETICE je preduslov za učešće u promotivnoj kampanji POLI PETICE. Dobijeni VR poeni se množe sa lajkovima koje je učesnik sakupio na svom FB profilu (detaljnije u odeljku 2.2).

 

a) Prijava za takmičenje VR PETICE

Kandidati se registruju za takmičenje VR PETICE na dan održavanja događaja kod hostese. Prilikom registracije, kandidat će hostesi reći svoje korisničko ime. Ukoliko već postoji učesnik sa istim korisničkim imenom, poslednji učesnik mora da promeni svoje korisničko ime ili da ga koriguje dodavanjem broja.

Korisničko ime se prikazuje:

- na ekranima tokom VR igre 

- na ekranima u okviru rang liste najboljih, ako je učesnik rangiran među njima 

- kao deo video snimka u okviru igre (detaljnije u istom poglavlju, tačka c), koji je osnova za učešće u promotivnoj kampanji I prikupljanje online poena

 

 

Učesnik ima pravo da učestvuje više puta na takmičenju VR PETICE, ali je potrebno da se svaki put ponovo prijavi sa novim korisničkim imenom. Svako novo učešće mu donosi novu narukvicu sa jedinstvenim QR kodom i ID brojem kao osnov za učešće u promotivnoj kampanji Poli Petice.

 

 

b)Kratak opis takmičenja VR PETICE

 VR PETICE je košarkaška igra u virtuelnoj realnosti u kojoj učesnik pokušava da pogodi koš sa pet različitih pozicija u roku od dva minuta. Na svakoj poziciji nalazi se korpa sa pet lopti, od kojih četiri vrede jedan poen, a jedna Poli lopta vredi dva poena. Svaki učesnik u specijalno dizajniranim VR naočarima dobija jednostavna uputstva za korišćenje VR kontrolnog uređaja i kratku obuku sa tri probna koša pre početka takmičenja koja se ne računaju u okviru njegovog VR rezultata. Maksimalni broj postignutih VR poena je 30, pri čemu je 4 x 5 pogodaka koji nose po jedan bod i 5 pogodaka sa po dva boda. Na kraju VR igre, učesnike pozdravlja VR Luka Dončić, koji postavlja svoj dlan za Baci pet. Klikom na VR Dončićev dlan takmičar učestvuje i u akciji lopte za škole, gde se uzima u obzir i njegov rezultat sa VR takmičenja. Poli petice ne utiče na rezultat promotivne kampanje POLI PETICE i predstavlja samo dobrovoljni gest VR takmičara. Više o akciji POLI PETICE PRIJATELJI / LOPTE ZA ŠKOLU u poglavlju 3. 

 

Upozorenje: Iskustvo virtuelne REALNOSTI i upotreba VR seta HTC VIVE mogu izazvati osećaj vrtoglavice i slabosti kod pojedinaca. U slučaju bilo kakvih problema apelujemo na učesnike da odmah obaveste hostesu i završe igru.

 

 

c)VIDEO SNIMAK PETICE Snimanje učesnika na takmičenju VR PETICE

 Prijavljivanjem za učešće u takmičenju VR PETICE učesnik se slaže da se njegovo iskustvo u virtuelnoj realnosti snima, a da se video snimak složi sa njegovim korisničkim imenom u sistemu POLI PETICE. Video je osnova za eventualno učešće u promotivnoj kampanji i čuva se na www.petice.rs , do eventualne prijave za učešće u promotivnoj kampanji POLI PETICE. Ako učesnik odluči da ne učestvuje dalje u promotivnoj kampanji POLI PETICE , njegov video će biti automatski izbrisan u roku od 48 sati od dana njegovog učešća na takmičenju VR PETICE. Da bi se svim učesnicima osigurali jednaki uslovi za učešće u promotivnoj kampanji POLI PETICE, video PETICE se postavlja dan nakon takmičenja na WWW.petice.rs I istovremeno učesnicima VR PETICE takmičenja otvaraju se mogućnosti prijave za promotivnu kampanju.

 

 

2.2. Osvajanje poena

Ukoliko se online aktivnosti na sajtu www.petice.rs i Facebooku, gde je objavljen POLI PETICE video snimak, nastave i nakon navedenih sedam dana to neće uticati na ukupan rezultat učesnika u promotivnoj kampanji.

Online poeni/lajkovi utiču na konačan rezultat učesnika promotivne kampanje jer se množe sa VR poenima (detaljnije u odeljku 2.2). Da bi se uvrstio među 100 najboljih takmičara, u interesu je učesnika da postigne što veći broj online poena koje sakuplja na svom FB profilu. 

 

Učesnik online bodove stiče:

 

- sakupljanjem lajkova za svoj video PETICE na stranici www.petice.rs

- prikupljanjem lajkova deljenjem videa na društvenoj mreži Facebook. Podjedanko se računaju lajkovi, komentari I eventualna dalja deljenja videa.

 

Napomena: Facebook ne organizuje i ne sprovodi promotivnu kampanju Poli Petice. Facebook je oslobođen svih odgovornosti i obaveza prema učesnicima promotivne kampanje. Svi podaci i informacije biće posredovani organizatoru promotivna kamanje nikako Facebooku.

 

Za prikupljanje online poena učesnicima promotivne kampanje POLI PETICE je na raspolaganju sedam dana odnosno 168 sati od online prijave. Ukoliko se online aktivnosti na sajtu www.petek.si i Facebooku, gde je objavljen POLI PETICE video snimak, nastave i nakon navedenih sedam dana to neće uticati na ukupan rezultat učesnika u promotivnoj kampanji.

 

VIP igrači

Napomena: Učešće zaposlenih u kompanijama koje su oragnizator ili izvođač promotivne kampanje POLI PETICE ili na bilo koji način učestvuju u njenom sprovođenju imaju pravo na učešće u takmičenju VR PETICE, registraciju na www.petice.rs i objavu video snimka na svom Facebook profile ali ne i pravo učešća u žrebu za finalnu nagradu.

 

 

2.3. Finalno izvlačenje glavne nagrade promotivne kampanje POLI PETICE

Šansu za osvajanje glavne nagrade ima 100 najboljih učesnika promotivne kampanje POLI PETICE odnosno učesnici koji imaju najveći broj VR I online bodova prikupljenih u roku od sedam dana od dana online prijave za učešće u promotivnoj kampanji.

Sto najboljih učesnika, osim prava na žreb za glavnu nagradu, dobijaju i atraktivne nagrade (majice i košarkaške lopte).

 

Izvlačenje i proglašenje dobitnika promotivne kampanje POLI PETICE biće obavljeno na završnom događaju na Poli maratonu, 1. 6. 2019, u Ptuju.

 

 

3 POLI PETICE – LOPTE ZA ŠKOLE

 

POLI PETICE paralelno promoviše i humanitarnu akciju koja je u osnovi takmičenja VR PETICE. POLI PETICE se pretvaraju u poklon paket košarkaških lopti koje Peturnina Ptuj/Poli na početku školske godine 2019/2020 deli izabranim osnovnim školama.. POLI PETICA je pozdravni gest koji animirani Luka Dončić na kraju igre deli učesnicimaVR takmičenja.

 

Svaki učesik VR takmičenja na kraju igre klikom na animirani dlan Luke Dončića dobija toliko POLI PETICA koliko je poena ostvario u VR takmičenju. POLI PETICE ni na koji način ne utiču na rezultate igre i predstavlja samo humanitarni aspekt VR takmičenja.

 

 

POLI PETICE se sabiraju na brojaču koji se prikazuje na:

  • Sajtu www.petice.rs
  • Na pametnom satu Apple Watch koji je Luka Dončić dobio od Perutnine Ptuj u ime kampanje POLI PETICE
  • Na promotivnom događaju POLI PETICE
  • Broj osnovnih škola koje dobijaju poklon pakete PP se izračunava prema formuli: 500 Poli petica = 1 komplet košarkaških lopti za osnovne škole

 

Škole koje će biti nagrađene PP poklon paketima se izvlače na žrebu na jesenjoj priredbi i biće podeljene na početku školske godine 2019./2020.

 

 

 

Ptuj, 1. 4. 2019

__________________

1 Izvođenje/ u saradnji sa Art Rebel 9, d.o.o.

2 Za tehnologiju virtuelne realnosti koristimo međunarodnu karticu VR (Virtual Reality).

 

 

 

Završni događaj sa izvlačenjem dobitnika glavne nagrade biće organizovan u Ptuju u okviru Poli maratona 1.6.2019. Zaključna podela košarkaških lopti sa žrebom osnovnih škola biće naknadno organizovana. Više informacija na www.poli.rs